Πολιτική Απορρήτου

Ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση. Κατανοούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι είστε ενήμεροι και ενδιαφέρεσθε για τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει: 

  • Τα προσωπικά δεδομένα που η ιστοσελίδα συλλέγει για εσάς
  • Πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
  • Τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά

Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη και, συνεπώς, θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε ανά διαστήματα την παρούσα Δήλωση. Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα μας  www.nikoletapapadaki.gr προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.

Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, συλλέγουμε όλες ή ορισμένες από τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων, δηλαδή των πελατών, των προμηθευτών, των εξωτερικών συνεργατών, καθώς και των οποιοδήποτε τρίτων με τους οποίους συναλλασσόμαστε ή οι οποίοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας:

  • Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία εταιρίας. Συλλέγουμε τα ονόματα (όνομα, επώνυμο) και τις επωνυμίες των υποκειμένων, καθώς και τα ονόματα των προσώπων επικοινωνίας τους όταν συναλλάσσονται μαζί μας, όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, ή όταν συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και σεμινάρια που διοργανώνουμε καθώς και στις προωθητικές μας ενέργειες.
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υποκειμένων και των προσώπων επικοινωνίας τους όταν συναλλάσσονται μαζί μας, όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,  ή όταν συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και σεμινάρια που διοργανώνουμε καθώς και στις προωθητικές μας ενέργειες.
  • Λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Συλλέγουμε λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα τον αριθμό τηλεφώνου των υποκειμένων ή των υπευθύνων επικοινωνίας τους, για να παρέχουμε καλύτερα και ταχύτερα τις υπηρεσίες μας.

Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και επικοινωνείτε μαζί μας, όταν συνάπτουμε συμβατική σχέση για την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας, όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας και συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας, όταν συμπληρώνετε τα έντυπα συμμετοχής σε εκδηλώσεις και σεμινάρια που διοργανώνουμε. Δεν διαθέτουμε προς πώληση τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν και τα μοιραζόμαστε μόνο με τις θυγατρικές εταιρίες του ομίλου μας στο εξωτερικό ή με τρίτους εφόσον διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς.

Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς ή στο πλαίσιο της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης, βασίζεται στη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης ή -κατόπιν αιτήματός σας- σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διαρκεί η συναλλακτική μας σχέση. Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών για είκοσι (20) έτη προκειμένου να μπορούμε να εκπληρώνουμε την υποχρέωσή μας να διατηρούμε ακριβή αρχεία για φορολογικές ή άλλες διοικητικές αρχές.

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων προς τα οποία πραγματοποιούμε προωθητικές ενέργειες μέχρι τα πρόσωπα αυτά να μας δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν από εμάς το σχετικό προωθητικό υλικό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού και για πόσο καιρό διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε στο info@nikoletapapadaki.gr.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, έχετε τα εξής δικαιώματα:

  • Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής (σε ορισμένες περιπτώσεις) των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Δικαίωμα φορητότητας (υπό προϋποθέσεις). 
  • Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. 

Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).